Musikkryss

Fråga 1: Vad heter pojken som det handlar om? Lyssna

Fråga 2: Vad gör stjärnan i visan? Lyssna

Fråga 3: Vad heter björnen? Lyssna

Fråga 4: Vad gör björnen i visan? Lyssna

Fråga 5: Vad heter flickan i visan? Lyssna

Fråga 6: Hur många är de? Lyssna

Fråga 7: Vilket är djuret i versen? Lyssna

Fråga 8: Vad heter seriefiguren som hör till musiken? Lyssna